Persones amb discapacitat:

Les persones amb discapacitat pràcticament són persones com nosaltres però que tenen alguna debilitació(pot ser mental o física) de qualsevol mena, o no poden fer algun gest, no parlen correctament, etc… no tenen la capacitat de poder fer alguna cosa que altres persones si que poden. Hi ha gent que les rebutja(no sabem per quin motiu).