COM ES FORMEN LES DISCAPACITATS?

Bé, doncs les discapacitats poden ser de naixement, per accidents, etc…

Normalment les discapacitats de naixement són mentals, però també poden ser físiques en alguns aspectes, com que li falti alguna part del cos, etc… Coses com aquestes, i les discapacitats d’accidents solen ser físiques, o mentals, depèn a la part que t’afecti (cervell pot ser: física o mental i part del cos: física).